Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Because of you’ in Tagalog

October 17, 2011

 

Because of you – Dahil sayo/ Dahil sa iyo

Because of my life has change.
Tagalog: Dahil sayo ang buhay ko nagbago.

I act like this because of you.
Tagalog: Umaakto ako ng ganito ng dahil sayo.

It’s all because of you.
Tagalog: Ang lahat ng ito ay dahil sayo.

I can do anything because of you.
Tagalog: Kaya kong gawin ang kahit ano ng dahil sayo.

Because of you I feel safe.
Tagalog: Dahil sayo ramdam kong ligtas ako.

Because of you I pass the examination.
Tagalog: Dahil sayo napasa ko ang eksaminasyon.

Because of you I was late.
Tagalog: Nang dahil sayo nahuli ako.

I am listening because of you.
Tagalog: Nakikinig ako ng dahil sayo.

Because of you I am happy.
Tagalog: Nang dahil sayo nagging masaya ako.

I was shock because of you.
Tagalog: Nagulat ako dahil sayo.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.