Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Nothing’ in Tagalog

October 15, 2011

 

Nothing – wala/walang

 

Example Sentences:


I have nothing – Wala na
Nothing is impossible – Walang imposible
Nothing is important – Walang importante
Nothing is missing – Walang nawawala
Nothing’s perfect – Walang perpekto
Nothing’s gonna stop us – Wala ng makakapagpahinto sa atin
Nothing’s changed – Walang pinagbago
Nothing’s happened – Walang nangyari
Nothing’s more irritating – Wala ng ikaiinis pa
Nothing’s new – Walang pinagbago
Nothing’s right – Walang tama
Nothing’s permanent – Walang permanente
Nothing’s quite – Walang tahimik
Nothing’s special – Walang natatangi
Nothing’s too hard – Wala namang masiadong mahirap
Nothing’s wrong – Walang mali
You are nothing! – Wala ka!
You are really nothing to me! – Wala ka talaga sa akin!
There’s nothing more to worry – Wala kang dapat ipag-alala
I have nothing to say – Wala na akong masabi
His nothing! – Wala siya

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.