Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Stop' in Tagalog

October 18, 2011

 

Stop – Hinto / huminto, Tigil
Stopping – hihinto/titigil

He is stopping.
Tagalog: Siya ay hihinto / Siya ay titigil

Stop it!
Tagalog: Tigil na! / Hinto na!

I will be stopping there.
Tagalog: Ako ay hihinto doon.

I hope I could stop the time.
Tagalog: Sana mapahinto/mapatigil ko ang oras.

Let’s stop this conversation.
Tagalog: Tigilan na natin ang usapang ito.

Stop asking me.
Tagalog: Tigilan mo ang pakikipag usap sa akin.

Stop operation
Tagalog: Tigil sa operasiyon

Don’t stop, just believe in yourself.
Tagalog: Huwag kang tumigil, magtiwala ka lang sa iyong sarili.

You never stop asking me.
Tagalog: Hindi ka tumigil sa kakatanong sa akin.

Stop explaining
Tagalog: Tigil sa pagpapaliwanag

Keep it up, don’t stop.
Tagalog: Ipagpatuloy mo, huwag kang titigil/huminto.

Stop him!
Tagalog: Pigilan mo siya. / Pahintuin mo siya

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.