Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘You are’ in Tagalog

October 15, 2011

 

You are the best – Magaling ka / Ikaw ay magaling
You are amazing – Nakakabilib ka / Ikaw ay nakakabilib
You are great – Magaling ka / Ikaw ay magaling
You are awesome – Nakakabilib ka / Ikaw ay nakakabilib
You are talented – Talintado ka / Ikaw ay talintado
You are beautiful – Maganda ka / Ikaw ay maganda
You are different – Kakaiba ka / Ikaw ay nakakaiba
You are cute – Kyut ka / Ikaw ay kyut
You are simple – Simple ka / Ikaw ay simple
You are my princess/prince – Prinsesa/prinsepe kita / Ikaw ang aking prinsesa/prinsepe
You are my hero in my life – Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko
You are the only one – Ikaw lang ang nag-iisa

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.