Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Abuse’ in Tagalog

March 12, 2012

 

abuse – aboso
abused – naabuso
nang-aaboso ng kapwa - abusing

child abuse – nang-aabuso ng bata
human abuse – nang-aabuso ng tao
abused woman – naabusong babae
abusing women – nang-aabuso ng mga kababaihan
drug abuse - pag-abuso sa druga
abusing drugs – inaabuso ang druga

 

 • Abuso ka na! – You are abusing!
 • Wag mong abusohin. – Don’t abuse.
 • Wag kang aboso. – Don’t be abuse.
 • Wag mo akong abusohin. – Don’t abuse me.
 • Pakiusap wag mo akong abusohin. – Please don’t abuse me.
 • Hindi kita inabuso. – I did not abuse you.
 • Inaabuso mo ang mahal mo. – You’re abusing the one you love.
 • Inabuso ako ng mga magulang ko. – My parents abused me.
 • Hindi kita inabuso. – I did not abuse you.
 • Kahit kailan hindi kita inabuso. – Ever since I did not abuse you.
 • Ayokong maabuso. – I don’t want to be abused.
 • Sobra na ang pang-aabuso mo. – Your abuse is too much.
 • Hindi ko intensyon ang abusohin ka. – It’s not my intention to abuse you.

 

 • Inabuso ba kita? – Did I abuse you?
 • Inaabuso mo ba ako? – Are you abusing me?
 • Bakit mo ako inaabuso? – Why you’re abusing me?
 • Nasubukan mo na bang abusohin ang sarili mo? – Have you ever tried to abuse yourself?
 • Naabuso ba ako? – Am I being abused?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.