Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Accepting Invitation in Tagalog

April 23, 2012

 

 • Sure. – Oo ba.
 • Sure, I’m not busy. – Oo naman, hindi ako abala.
 • Sure why not. – Oo naman bakit hindi.
 • I’m not busy. – Hindi ako abala.
 • I don’t have any appointment.Wala akong lakad.
 • I have nothing to do.Wala akong gagawin.
 • I can go with you. – Pwede akong sumama sayo.
 • I free. – Libre ako.
 • Its okay with me I’m not busy. – Ayos lang sa akin hindi naman ako abala.
 • I am not really so it’s okay. – Hindi naman talaga ako abala kaya ayos lang.
 • I have no work tomorrow so I can go with you. – Wala akong trabaho bukas kaya makakasama ako sayo.
 • Its okay for me tomorrow I have no appointment. – Ayos lang sakin bukas wala naman akong lakad.
 • Sure I will just move my meeting tomorrow. – Oo ba ililipat ko nalang ang miting ko bukas.
 • Thank you, I’d love too. – Salamat, gusto ko rin.
 • Yes, thanks. – Sige ba, salamat.
 • Sounds great. – Maganda yan.
 • All right I will come. – Sige darating ako.
 • Sure just wait for me later. – Oo ba, hintayin mo lang ako mamaya.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.