Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Akala’ in English

March 12, 2012

 

akalathough, think,
English Synonyms:  presume, believe, imagine, idea

 

Example Sentences:

 • Ang akala ko talaga hindi ka na babalik. – I really thought that you will not come back.
 • Hindi ko akala na gagawin mo to sakin. – I did not think that you will do this to me.
 • Madami kang akala. – You have many thoughts.
 • Akala mo lang yun na may iba akong babae. – It was just your thought that I have another girl.
 • Ang akala niya na nagsinungaling ka. – He thought that you lie.

 

Use ‘akala ko’ in Sentences:

 • Akala ko namatay ka na.I thought your dead.
 • Akala ko tama ako.I thought I was right.
 • Akala ko masama ka.I thought you are bad.
 • Akala ko ikaw yon. – I thought it was you.
 • Akala ko akin ka. – I though you are mine.
 • Akala ko kaya ko. – I thought I can do it.
 • Akala ko bobo ka. – I thought you are stupid.
 • Akala ko nanalo. – I thought you won.
 • Akala ko may parte ako. – I thought I have my share.
 • Akala ko nandoon ka. – I thought you are there.
 • Akala ko darating ka. – I thought you will come.
 • Akala ko kaarawan mo. – I thought it is your birthday.
 • Akala ko alam niya. – I thought he/she knew.
 • Akala ko dinaya mo ko. – I thought you cheated me.

 

Use ‘akala mo' in Sentences:

 • Akala mo lang masama siya. – You just thought he/she is bad.
 • Akala mo tama ka pero hindi pala. – You thought that you are right but it was not.
 • Akala mo mabuti hindi naman pala. – You thought he is good but his not.
 • Akala mo alam mo. – You thought you know it.
 • Akala mo mali si Gay. – You thought Gay was wrong.

 

Other Examples:

 • Akala ko ba matalino ka? – I thought you are smart?
 • Ang akala ko alam niya? – I thought he/she knew it?
 • Akala ko ba uuwi ka ng Pinas? – I thought you back in the Philippines?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.