Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Asawa’ Meaning

April 23, 2012

 

asawa husband or wife
To be specific:
asawang lalake – husband
asawang babae – wife

 

pag-aasawa – being married
mag-asawa – to get married
kabit ng asawa – mistress

 

Use ‘asawa’ in Sentences:

 • Ang ganda ng asawa ko. – My wife is beautiful.
 • Ang gwapo ng asawa ko. – My husband is handsome.
 • Siya ang asawa ko.He/she is my husband/wife.
 • Magaling magluto ang asawa ko. – My husband/wife is a good cooker.
 • Mahal ako ng asawa ko. – My husband/wife loves me.
 • Hindi ako iiwan ng asawa ko. – My husband/wife will not leave me.
 • May asawa na ako. – I have already a husband/wife.
 • Ito ang asawa ko. – This is my husband/ wife.
 • Wala dito ang asawa ko. – My husband/wife is not here.
 • Ayaw kong mawala ang asawa ko. – I don’t want to lose my husband/wife.
 • Nagbakasyon ang asawa ko. – My husband/wife is having a vacation.
 • Abala ang asawa ko ngayon. – My husband/wife is busy now.
 • Asawa ko yun. – That is my husband/wife.
 • Hindi ko alam kung saan ang asawa ko. – I don’t know where my husband/wife is.
 • Asawa ko at ako. – My husband/wife and I.
 • Nakauwi na ang asawa ko. – My husband/wife just got home.
 • Bumili ako ng pasalubong para sa asawa ko. – I bought a pasalubong (a gift or souvenir) for my wife.
 • Nakita ko yung asawa mo. – I saw your husband/wife.
 • May mabuting puso ang asawa ko. – My husband/wife has a good heart.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.