Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

’Bagyo’ in English

April 24, 2012

 

bagyostorm, typhoon
malakas na bagyo – a strong storm/typhoon
unos – thunderstorm

walang bagyo – there is no storm
malakas na bagyo – strong storm
delikadong bagyo – dangerous storm
babala sa bagyo – storm warning

may bagyo sa bandang – there’s a storm on the side of (place)

may bagyo sa (place) – there’s a storm in (place)
Ex: May bagyo sa Pilipinas.There is a stom in the Philippines.

 

Use ‘bagyo’ in Tagalog Sentences:

 • May bagyo. – There is a storm.
 • Walang bagyo sa susunod na araw.There is no storm on the next day.
 • Wala sanang bagyo. – I hope there is no storm.
 • May malakas na bagyo na parating.There is a strong storm coming.
 • Malapit na ang bagyo.The storm is near.
 • Mag-ingat sa bagyo.Be careful in storm.
 • Wag kang mag-alala walang bagyo. – Don’t worry there is no storm.
 • Paparating na ang bagyo. – The storm is coming.

 

Use ‘bagyo’ in asking Questions:

 • May bagyo ba ngayon? – Is there’s a storm today?
 • Kailan ang bagyo? – When will be the storm?
 • Kailan ba parating ang bagyo? – When is the storm coming?
 • Takot ka ba sa bagyo? – Are you afraid in storm?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.