Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Baka’ Meaning

March 16, 2012

 

bakamaybe, perhaps
Tagalog Synonym: siguro

 

 • baka malimaybe its wrong
 • baka tamamaybe its correct

 

Example Sentences:

 • Baka tama siya. – Maybe his right.
 • Baka naman hindi yan totoo.Maybe it’s not true.
 • Baka hindi niya alam. – Maybe he/she don’t know.
 • Baka tulog pa. – Maybe his still asleep.
 • Baka may tao sa loob ng bahay. – Maybe there’s a person inside the house.
 • Baka akala mo lang yun. – Maybe it is just your thought.
 • Baka may ginagawa pa siya. – Maybe his doing something.
 • Baka hindi niya kaya. – Maybe he can’t make it.
 • Baka huli na. – Maybe it’s too late.
 • Baka hindi niya ako mahal. – Maybe he doesn’t love me.
 • Baka tapos na. – Maybe its finish.
 • Baka hindi niya ako maintindihan. – Maybe he can’t understand me.

 

Other Examples:

 • Baka nagkakali ka lang? – Maybe you’re just wrong?
 • Baka ayaw mo na? – Maybe you don’t want it?
 • Baka may kasalanan ka? – Maybe you have a fault?
 • Baka may problema siya? – Maybe she has a problem?
 • Baka mali ka? – Maybe your wrong?
 • Baka naman nagkakamali ka lang? – Maybe you are just wrong?
 • Baka may kasalanan ka sa kanya? – Maybe you have a fault to him?
 • Baka mahal mo siya? – Maybe you love him?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.