Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Balik’ in English

April 24, 2012

 

balik– to come back
bumalik – came back
balik ng balik – always come back

magbalik – to be back

 

Example Sentences:

 • Balik ka dito.Come back here.
 • Balik ako mamaya. – I will be back later.
 • Balik ako pag natapos na ako. – I will be back when I’m done.
 • Balik ng balik yung nobyo mo. – Your boyfriend is always coming back.
 • Ayaw ko ng bumalik. – I don’t want to come back.
 • Bumalik ka lang kung kailangan mo ako. – Just come back when you need me.
 • Balik ka sa umpisa. – Come back from the start.
 • Babalik ako bukas ng maaga. – I will come tomorrow in the morning.

 

Example Asking Questions:

 • Kailan ang balik mo? – When you’ll come back?
 • Gusto mo bang bumalik? – Do you want to come back?
 • Bakit hindi ka bumalik? – Why you did not come back?
 • Gusto mo bang bumalik? – Would you like to come back?
 • Ayos lang ba kung bumalik ako bukas? – Is it okay that I will come back tomorrow?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.