Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Cry’ in Tagalog

May 2, 2012

 

cry – iyak, umiyak
crying – umiiyak

iyak ng iyak – always crying
iyakin –always crying

 

Example Sentences:

 • Just let me cry. Hayaan mo na lang akong umiiyak.
 • I don’t want to cry anymore. – Ayaw ko ng umiyak.
 • She is always crying. – Palagi na lang siyang umiiyak.
 • You don’t have to cry. – Hindi mo kailangang umiiyak.
 • I cried for how many times. – Umiyak ako ng maraming beses.
 • I am crying while laughing. – Umiiyak ako habang tumatawa.
 • I cried out loud. – Umiiyak ako ng sobrang lakas.
 • Don’t cry for him. – Wag kang umiyak para sa kanya.
 • I cried for it. – Iniyakan ko yun.
 • I am crying because of happiness. – Umiiyak ako ng dahil sa kasiyahan.
 • The baby is crying. – Umiiyak yung bata.
 • I cried easily. – Umiiyak ako agad.
 • Don’t cry. – Wag kang umiyak.
 • I didn’t hear you crying. – Hindi kita narinig na umiiyak.
 • She is crying because of you. – Umiiyak siya ng dahil sayo.
 • I am not reason why she is crying. – Hindi ako ang rason kung bakit siya umiiyak.
 • I am crying for nothing. – Umiiyak ako sa wala.
 • You made me cry. – Pinaiyak mo ako.

 

Other Examples:

 • Who make you cry? – Sinu ang nagpaiyak sayo?
 • Why are you crying?Bakit ka umiiyak?
 • I thought you will not cry anymore. – Akala ko hindi ka na iiyak pa.
 • What are you crying for? – Ano ang iniiyak mo diyan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.