Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Examples of using ‘why' in Tagalog

May 11, 2012
                                         

 • Why did you do this? – Bakit mo ito ginawa?
 • Why did you leave me? – Bakit mo ako iniwan?
 • Why did it happen to me? – Bakit ito nangyari sa akin?
 • Why you never contact me? – Bakit hindi ka nakipag-usap sakin?
 • Why you did not tell me? – Bakit hindi mo ako sinabihan?
 • Why did you hurt me? – Bakit mo ako sinaktan?
 • Why do you love me? – Bakit mo ako mahal?
 • Why you are being like this? – Bakit ka nagkakaganito?
 • Why you changed? – Bakit ka nagbago?
 • Why you treat me like this? – Bakit mo ako tinatrato ng ganito?
 • Why you avoiding me? – Bakit mo ako iniiwasan?
 • Why you’re ignoring me? – Bakit hindi mo ako pinapansin?
 • Why I feel like this? – Bakit ko nararamdaman ang ganito?
 • Why he need space? – Bakit kailangan niya ng pagitan?
 • Why he didn’t call. – Bakit hindi siya tumawag.
 • Why you don’t love me? – Bakit hindi mo ako mahal?
 • Why you can’t love me the way I love you? – Bakit hindi mo ako kayang mahalin sa paraan ng pagmamahal ko sayo?
 • Why are talking like that? – Bakit ka nagsasalita ng ganyan?
 • Why do you want to leave me? – Bakit gusto mo akong iwan?
 • Why you love me? – Bakit mo ako mahal?
 • Why you can’t do it? – Bakit hindi mo kayang gawin?
 • Why I can’t feel that he loves me? – Bakit hindi ko maramdaman na mahal niya ako?
 • Why you telling me this? – Bakit mo yan sinasabi sa akin?
 • Why you’re leaving? – Bakit ka aalis?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.