Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Gising’ in English

March 26, 2012

 

‘Gising’ is a Tagalog word which means ‘awake’ or ‘wake-up’.

gising na gising too awake
manggisingto wake up someone
gumisingto be awake
nagisingwoke up

 

Example Sentences:

 • Gising ako. – I am awake.
 • Gising na! – Wake up!
 • Gising pa ako. – I’m still awake.
 • Gumising ka lang. – Just wake up.
 • Gisingin mo siya.Wake him/her up.
 • Gumigising ako ng huli.I woke up late.
 • Nagising ako dahil sayo.I woke up because of you.
 • Hindi ako makagising ng maaga. – I can’t wake up early.
 • Gisingin mo ako mamaya. – Wake me up later.
 • Gising na siya.He/she is awake.
 • Hindi mo na ako kailangan pang gisingin.You don’t have to wake me up.
 • Gumising kana dahil huli kana.Wake up because you’re already late.
 • Wag mo akong gising.Don’t wake me up.
 • Sa tingin ko gising na siya. – I think he/she is awake.
 • Ginising ko siya.I wake her/him up.
 • Nagising ako ng maaga.I woke up early.
 • Pasensiya kana nagising kita. – I’m sorry I woke you up.
 • Nakalimutan kong gisingin ka.I forgot to wake you up.
 • Gising ka ba?Are you awake?
 • Gising ka pa ba?Are you still awake?
 • Ginising ka ba niya?Did he/she wake you up?
 • Gising ba siya or tulog?I she awake or asleep?
 • Gising ba ako? – Am I awake?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.