Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Hiwalay’ English Meaning

April 2, 2012

 

hiwalay – means ‘separate, set apart, sort out, break-up’ (naghiwalay, maghiwalay)

                                            hiwalayan – to set apart, separation

Tagalog Synonyms: bukod, tiwalag, kalas

 

                   Example Sentences and asking questions related with ‘hiwala’:                  

 • Ako at ang asawa ko ay naghiwalay na.My wife/husband and I are separated.
 • Hiwalay kami ng asawa ko. – My wife/husband and I are separated.
 • Hiwalay na kami. – We are separated. / We broke up.        
 • Maghiwalay na tayo.We need break-up.
 • Kailangan na nating maghiwalay.We need to
 • Hiwalayan nato.Its break up.
 • Ihiwalay mo to doon. – You separate thin to that.
 • Hiwalay ako. – I’m separated.
 • Ihiwalay mo ang duming damit.You sort out the dirty clothes.
 • Ayaw kong makipaghiwalay sayo.I don’t want to get separated with you.
 • Hihiwalayan ko na siya. – I am breaking up with him.
 • Naghiwalay kami nung isang taon pa. – We broke up since last year.
 • Hindi ko gusto ang ugali niya kaya kami naghiwalay. – I don’t like his/her attitude that’s why we broke up.                                                             
 • Kailan tayo maghihiwalay?When we will be separated?
 • Hiwalay na ba kayo? – Are you separated?
 • Kailan ang hiwalayan? – When will be the separation?
 • Bakit mo ako hihiwalayan?Why you’re breaking up with me?
 • Bakit kailangan nating maghiwalay?Why we need to break up?
 • Makikipaghiwalay ka ba sa akin?Are you breaking up with me?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.