Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Insect’ in Tagalog

May 11, 2012

 

                                                      insect insekto, peste

 

insektong mababa ang lipadan insect which can only fly low
insektong nakakmatay – a deadly insect
                                      insektong palakaibigan – a friendly insect
insektong nakakainis – an annoying insect
pamatay-insekto – pesticide
nakakatakot na insekto – a scary insect
mukhang insekto – look like an insect

 

Example Sentences and asking Questions:

 • There are a lot of insects here.Ang daming mga insekto dito.
 • Please don’t kill the insects. – Pakiusap wag mong patayin ang mga insekto.
 • The insects are there. – Nandito ang mga insekto.
 • Have you seen the insects? – Nakita mo ba ang mga insekto?
 • I don’t like insects. – Hindi ko gusto ang mga insekto.
 • I hate insects. – Ayaw ko sa mga insekto.
 • The insects are coming. – Paparating na ang mga insekto.
 • I like insects. – Gusto ko ang mga insekto.
 • Get the insects out. – Ilabas mo ang mga insekto.
 • Can I have that insect? – Pwede bang akin na lang yang insekto?
 • Insects are good but sometimes bad. – Mabubuti ang mga insekto pero minsan masasama.
 • The insect bite me. – Kinagat ako ng insekto.
 • Your look like an insect. – Kamukha ng insekto.
 • There is an insect inside on my room. – May insekto sa loob ng kwarto ko.
 • Take care of my insect. – Alagaan mo ang insekto ko.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.