Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Kalahati’ Meaning

May 8, 2012

 

‘kalahati’half
                                                                                           
kalahati ng puso kohalf of my heart
kalahati ng buhay ko – half of my life
kalahating kilo – half kilo
kalahating buhay – half alive
kalahating buwan – half moon
 kalahating hayop – half animal
kalahating sako – half sack
                                                 kalahating tao – half human         
kalahating dugo – half blood
kalahati ng mundo – half of the world
kalahating kilo ng isda – half kilo of fish
kalahating kilo ng bigay – half kilo of rice
kalahating dugong Amerikano – half American blood
kalahating dugong Pilipino – half Filipino blood
kalahating tao kalahating hayop – half human half animal
kalahati lang – only half

 

Use ‘kalahati’ in Sentences:

 • Kalahati lang sayo.Only half is for you.
 • Kalahati sa kanila ang magagaling.Half of them are the best.
 • Kalahati yung sa akin.Half is for me.
 • Kalahating dugong Amerikano ako. – I am a half blood American.
 • Kalahati lang yung timbang ko sayo. – I only weight half for you.
 • Pabili nga ng kalahating kilo ng bigas. – I will buy a half kilo of rice.
 • Kalahati lang yung mga tao sa pamilihan. – The people on the market are just half.
 • Kalahating tao kalahating hayop ako.  – I am half human half animal.
 • Bigyan mo siya ng kalahati. – Give him/her half.
 • Ibalik mo yung kalahati. – Give back the half.
 • Nawala ko yung kalahati. – I lost the haft.
 • Ang kalahati ng puso ko ay ikaw. – Half of my heart is you.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.