Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Katapusan’ in English

March 17, 2012

 

katapusanending
Root word: tapos end
Tagalog Synonym: wakas

 


Example Sentences of katapusan:

 • Hindi mo pa katapusan. – Its not you’re ending.
 • Ito na ang katapusan ng buhay ko. – This is the ending of my life.
 • Kataposan ko na yata. – I think it’s my ending.
 • Ito na ang katapusan ng lahat. – This is the ending of everything.
 • Katapusan ko na. – This is my ending.
 • Hindi ko alam kung kelan ang katapusan. – I don’t know when will be the ending.
 • Sa tingin ko katapusan ko na. – I think it’s my ending.
 • Palaging may katapusan. – There is always an ending.
 • Ang pagmamahal ko sayo ay walang katapusan. – My love for you has no ending.

 

Other Examples:

 • Katapusan ko na ba? – Is this my ending?
 • Kailan ang katapusan?When is the ending?
 • Ito na ba ang katapusan?Is this the ending?
 • Katapusan na ba ng mundo?Is this the ending of the world?
 • Kailan kaya ang katapusan? – When will be the ending?
 • Tingin mo ba katapusan na? – Do you think this is the ending?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.