Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Katulong' in English

March 9, 2012

 

‘Katulong’ is a helper or what we call maid.

katulongmaid, helper, houseboy

 

Use ‘katulong’ in Sentences:

 • Siya nga pala siya ang katulong ko. – By the way she is my maid.
 • Yung katulong ko nasa bahay pa. – My maid is still in the house.
 • Magaling ang katulong ko. – My maid is good.
 • May katulong ako. – I have maid.
 • Wala akong katulong. – I don’t have maid.
 • Madami akong mga katulong. – I have many helpers.
 • Kailangan ko ng katulong. – I need helpers.
 • Abala ang katulong ko. – My maid is busy.
 • Wag mong istorbohin ang katulong ko. – Don’t disturb my maid.
 • Gusto ko ang katulong ko. – I like my maid.
 • Tutulongan ka ng katulong ko. – My maid will help you.
 • Nirirespeto ko ang katulong ko. – I respect my maid.
 • Gusto ng umuwi ng katulong ko. – My maid wants to go home.
 • Limang taon ng nagtatrabaho ang katulong ko sakin. – My maid is working for five years on me.
 • Kailangan ng katulong ko ang tulong ko. – My maid needs my help.

 

Other Examples:

 • Saan na ang kulong mo?Where is your maid?
 • Ito ba ang katulong mo? – Is this your maid?
 • Ano ang pangalan ng katulong mo? – What is the name of your maid?
 • May katulong ka ba? – Do you have maid?
 • Kumusta na ang katulong mo? – How is your maid?
 • Kailangan mo ba ng tulong ng katulong ko? – Do you need the help of my maid?

Note: In the Philippines if you are working as maid in their homes you called as a ‘yaya’.

Use ‘yaya’ in a sentence:

 • Yaya, luto na ba ang pagkain? – Maid, is the food is cooked?
 • Yaya, kailangan ko ng tulong mo. – Maid, I need your help.
 • Hindi ko kailangan si yaya. – I don’t need maid.
 • Tulongan mo nga ako yaya. – Kindly help me maid.
 • Ayoko ko niyan yaya. – Maid, I don’t like that.
 • Yaya, pakikuha ng gamit ko. – Maid, kindly get my things.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.