Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Lasa’ in English

March 22, 2012

 

‘Lasa’ is translated in English as taste. ‘Panlasa’ means a taste of a person to the food or something depending on the context of the sentence. ‘Lasado’ means a food had the good taste.

Lasadong-lasado – a food with a good taste
Hindi lasado – not tasty
                                            Panlasa Pinoy – a taste of Filipinos         
Masarap na panlasa – a good taster
Masarap ang lasa – delicious
May lasa – tasty
Walang lasa – a food with no taste or a food which is not delicious

 

Example Sentences:

 • Wala akong malasahan. – I can’t taste it.
 • Hindi ko gusto yung lasa.I don’t like the taste.
 • Akala ko walang lasa to.I thought it has no taste.
 • Hindi ko makuha yung lasa na gusto ko. – I can’t get the taste that I want.
 • Parang may nalasahan na ako na ganito. – I think I’ve already taste like this.
 • Ang sarap ng lasa. – The taste is good.
 • Hindi masabi ang lasa nito. – I cant tell the taste of this.

 

Other Examples:

 • Masarap ba ang lasa? Is the taste is good?
 • Ano ang lasa niyan?What is the taste of that?
 • May lasa ba ang pagkain? – Does the food have a good taste?
 • Nalasahan mo ba? – Have you taste it?
 • Paano mo nakuha ang lasa ng tinolang manok? – How did you get the taste of the tinolang manok?
 • Masasabi mo ba ang lasa ng pagkaing yan? – Can you tell me what the taste of that food is?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.