Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Look’ in Tagalog

April 6, 2012

 

look tingnan, hanapin, magmasid, manood

looking tinitingnan

 

Look at the side – Tingnan mo sa gilid


Example Sentences:

 • Look at me. Tingnan mo ako.
 • Look at me now.Tingnan mo ako ngayon.
 • Look for me later. Hanapin mo ako mamaya.
 • I can’t look at him/her.Hindi ko siya matingnan.
 • Look at them.Tingnan mo sila.
 • Look there’s a star.Tingan mo may bituin.
 • Look into my eyes.Tumingin ka sa mga mata ko.
 • Look on the mirror.Tumingin ka sa salamin.
 • Look on the front.Tumingin ka sa harapan.
 • Look at it.Tingnan mo.
 • I look on the mirror and I saw myself crying.Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang sariling kong umiiyak.
 • Look at him/her.Tingnan mo siya.
 • Look what you did.Tingnan mong ginawa mo.
 • Look at my face. – Tingnan mong mukha ko.
 • Look for it. – Hanapin mo yun.
 • I look at your picture. – Tiningnan ko ang larawan mo.

 

Using ‘looking’:

 • Tinitingnan mo ba ako? – Are you looking at me?
 • Tinitingnan kita. – I am looking at you.
 • Palagi kitang tinitinganan. – I am always looking at you.
 • May nakatingin sakin. – Someone is looking at me.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.