Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Mabuti and masama’ in English

March 14, 2012

 

mabutigood
masamabad
masama at mabutibad and good
masamang-masamatoo bad
mabuting-mabutitoo good
hindi mabutinot good
hindi masamanot bad

mabuting taogood person
masamang taobad person
mabuting panahongood weather
masamang panahonbad weather
mabuting ugaligood attitude
masamang ugalibad attitude
masamang amoysmells bad
mabuting asalgood attitude
masamang asalbad attitude
mabuting anakgood son/daughter
masamang anakbad son/daughter
mabuting balitagood news
masamang balitabad news
mabuting epektogood effect
masamang epektobad effect

(Note: Most Filipinos used ‘magandang balita’ instead of mabuting balita.)

 

Example Sentences:

 • Mabuti akong anak.I am a good son/daughter.
 • Masama ka talagang anak.You’re really a bad son/daughter.
 • Hindi ako masamang tao. – I’m not a bad person.
 • Madami akong mabuti na kaibigan. – I have a lot of good friends.
 • Mabuti ang mga magulang ko. – My parents are good.
 • Napakasama mong kapatid. – You really a bad brother/sister.
 • Napakabuti mo sakin. – Your so good to me
 • Mabuti ba siyang kaibigan? – Is she a good friend?
 • Talaga bang mabuti siya? – Is she really good?
 • Ganyan ba ako kasama? – Am I that bad?
 • Masama bang mahalin ka? – Is it bad to love you?
 • Tingin mo masamang tao ako? – Do you think I’m a bad person?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.