Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Maging and naging differences

May 3, 2012

 

‘Naging/nagiging’ is use for past tense while ‘maging/magiging’ is use for future tense.

maging – to be
naging – (past tense of maging)

 

Differeces:
Naging guro na ako.I was a teacher.
Magiging guro ako.I will be a teacher.

Hindi ko gusto na naging pangit ako. – I don’t like that I was ugly.
Hindi ko gusto na maging pangit ako.I don’t like to be ugly.

 

Use ‘naging’ in Sentences:

 • Naging mabait akong bata.I became a good child.
 • Hindi ako naging doktor. – I did not become a doctor.
 • Naging masama ako. – I became bad.
 • Naging mabuti ang buhay ko. – My life was good.
 • Naging abala ako kanina. – I was busy a while ago.
 • Naging inspirasiyon ko siya. – He/she was my inspiration.

 

Use ‘maging’ in Sentences:

 • Gusto ko maging katulad mo. – I want to be like you.
 • Hindi ko gusto maging ikaw. – I don’t want to be like you.
 • Ayaw ko maging guro.I don’t to be a teacher.
 • Maging sino ka man mahal kita.Whoever you are I love you.
 • Maging akin ka sana. – I hope you will be mine.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.