Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Malaya’ in English

March 13, 2012

 

‘Malaya’ is a Tagalog word which means free in English.

 

malayafree, freedom, independent, privacy
lalaya – to be free
kalayaan freedom
malayang-malaya your so free

 

 • Malayang Pilipino – Filipino have their freedom
 • Malayang nakakapagpahayag ng damdamin – free to express your feelings
 • Malaya sa mga magulangindependent with the parents
 • Malayang kalakalan – the freedom of merchandizing, business
 • Malaya na ako.I am free.
 • Malaya ka na. – You are free.
 • Hindi ka malaya. – You’re not free.
 • Kung malaya lang ako. – If I’m just free.
 • Malaya na talaga ako. – I am really free.
 • Malaya ka na naman. – You are free again.
 • Hindi pa ako malaya ngayon. – I am not free now.
 • Hayaang mo akong maging malaya. – Let me free.
 • Ayaw kong maging malaya. – I don’t want to be free.
 • Kahit kailan hindi ako naging malaya. – Ever since I am not free.
 • Malaya kang gawin kong ano ang gusto mo. – You are free whatever you want to do.
 • Malaya ka na ba? – Are you free?
 • Kailan ka ba malaya? – When are you free?
 • Malaya na ba ako? – Am I free now?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.