Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Maldita/maldito’ English Meaning

April 2, 2012

 

‘Maldita’ is a Tagalog word which means a bad woman. For men its ‘maldito’. To be specific,


babaeng maldito – a bad girl
lalakeng maldito – a bad boy

maldita/maldito – bad, naughty

napakamaldita – too bad girl
napakamaldito – too bad boy

mamang maldito

Synonyms of maldita:  suplada
Synonyms of maldito: suplado

 

Using ‘maldita/maldito’ in Sentences:

 • Nakita ko yung malditang babae.I saw the girl.
 • Maldita talaga ako.I am really a bad girl
 • Maldita ka. – You are bad girl.
 • Huwag ka ngang maldita. – Don’t be a bad girl.
 • Hindi ko gusto ang maldita.I don’t like bad girl.
 • Nandyan na naman ang maldita.The bad girl is here again.
 • Makha ka talagang maldita.You’re really like a bad girl.
 • Hindi ako maldita.I’m not a bad girl.
 • Maldito ang lalaking yan.That guy is bad.

                                                                                     

Using ‘maldita/maldito’ in asking questions:

 • Bakit ka ba maldita? – Why you’re a bad girl?
 • Maldita ba ako? – Am I bad girl?
 • Nasaan ang maldito?Where is the bad girl?
 • Bakit nandito ang maldita?Why the bad girl is here?
 • Sino ang maldita dyan?Who is the bad girl of them?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.