Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Matakaw’ in English

May 12, 2012

 

matakaw greedy, varacious, gluttony

napakatakaw – so greedy
sobrang takaw – so greedy

matakaw sa pera – greedy in money
matakaw sa pagkain – greedy in foods
matakaw sa lahat ng bagay – greedy in many things

 

Use ‘matakaw’ in Sentences:

 • Napakatakaw mo talaga. – You are so greedy.
 • Matakaw siya. – He/she is greedy.
 • Matakaw ako sa pagkain. – I am greedy in foods.
 • Iwasan mo ang pagiging matakaw. – Avoid of being greedy.
 • Hindi ako matakaw. – I am not greedy.
 • Matakaw siya sa iba. – He/she is greedy to others.
 • Ayaw ko sa mga matatakaw na tao. – I don’t like greedy people.
 • Yan ang matakaw. – That’s the greedy.
 • I won’t be greedy. – Hindi ako magiging matakaw.
 • Hindi matakaw ang batang yan. – That kid is not greedy.

 

Use ‘matakaw’ in asking Questions:

 • Mukha ba akong matakaw? – Do I look greedy?
 • Matakaw ba ako? – Am I greedy?
 • Bakit ka matakaw? – Why are you greedy?
 • Alam kong matakaw ka. – I know you are greedy?
 • Nagsisinungaling ang matakaw na lalaki. – The greedy man is lying?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.