Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Matanda’ in English

April 28, 2012

 

matandaold, adult, elderly

tumanda – to be old
napakatanda – very old

matandang babae – an old lady
matandang lalaki – an old man
matandang dalaga – an old woman with no husband
matandang binata – an old man with no wife
matandang pobre – a poor old man/woman
matandang gusgusin – an untidy old man/woman
matandang mabait – a kind old man/woman

 

Use ‘matanda’ in Sentences:

 • Ang bait ng matanda.The old man/woman is so kind.
 • Matanda na ang punong yan. That tree is old already.
 • Mukha kang matanda.You are look like an old man/woman.
 • Ayaw ko sa matanda nayan. – I don’t like that old man/woman.
 • Matanda na si lolo. – Grandpa is old.
 • Matanda na yata ako. – I think I’m old.
 • Maging magalang sa mga matanda. – Be respectful to an old man/woman.
 • Hindi ka pa matanda. – You are still not old.
 • Matanda na ako nag-asawa. – I am already old when I got married.
 • Paupuin mo yung matanda. – Let the old man/woman sit down.
 • Mahal parin kita kahit na matanda kana. – I still love you even your already old.

 

Use ‘matanda’ in asking Questions:

 • Nakita mo ba yung matanda? – Have you seen the old man/woman?
 • Matanda na ba ang nanay mo? – Is your mom is already old?
 • Mabai ba yung matanda? – Does the old man/woman is kind?
 • Lola mo ba yang matanda? – Does the old woman is your grandmother?
 • Matanda na ba ang bahay niyo? – Does your home is already old?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.