Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Matulog' in English

March 26, 2012

 

‘Matulog’ is mean ‘to sleep’ in English.
Root word: matulog – tulog

tulog – sleep
nakatulog – able to sleep
tulog na tulog – a deep sleep
mahimbing na tulog –  a deep sleep
pampatulog – something that makes you asleep
antok – sleepy

 

Examples:

 • Wag kang matulog dito.Don’t sleep here.
 • Matulog kana. – You sleep.
 • Ayaw kong matulog.I don’t want to sleep.
 • Kailangan mong matulog ng maaga. – You should sleep early.
 • Akala ko tulog ka. – I thought you are asleep.
 • Gusto ko ng matulog. – I want to sleep.
 • Tulog na siya.She’s already asleep.
 • Hindi ako makatulog. I can’t sleep.
 • Natulog ako sa kanila. – I slept at them.
 • Hindi mo kailangang matulog sa sasakyan.You don’t have to sleep on the car.
 • Kailangan mong atulog ng maaga.You should sleep early.
 • Matulog ka ng maayos.You sleep well.
 • Nakatulog ako ng maayos.I slept well.
 • Nakatulog ako sa bahay nila.I was able to sleep on their house.

 

 • Tulog ka ba?Are you asleep?
 • Ayaw mo bang matulog?You don’t want to sleep?
 • Kumusta ang tulog mo? – How’s your sleep?
 • Bakit hindi ako makatulog? – Why I can’t sleep?
 • Natulog ka ban g maaga? – Did you sleep early?
 • Paano ka natutulog? – How do you sleep?
 • Bakit ka natutulog ng maaga? – Why do you sleep early?
 • Nakatulog ka ba ng maayos? – Did you sleep well?
 • Kailan ka natutulog? – When do you sleep?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.