Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Negative Phrases in Tagalog

May 4, 2012

 

 • I can’t do it. – Hindi ko na kaya.
 • There’s no chance. – Wala ng pag-asa.
 • He doesn’t love me anymore. –Hindi niya na ako mahal.
 • I quit. – Suko na ako.
 • I want to die. – Gusto ko ng mamatay.
 • I don’t want to live anymore. – Ayaw ko ng mabuhay.
 • My life is useless. – Walang pakinabang ang buhay ko.
 • I have no future. – Wala akong kinabukasan.
 • My life isn’t good. – Hindi maganda ang buhay ko.
 • I am totally idiot. – Tangga akong lubos.
 • I hate my life. – Hindi ko gusto ang buhay ko.
 • I hate everyone. – Galit ako sa lahat.
 • I don’t to eat anymore. – Ayaw ko ng kumain.
 • I want to kill you. – Gusto kitang patayin.
 • I am always a looser. – Palagi akong talunan.
 • I want to jump on the cliff. – Gusto kong tumalon sa bangin.
 • I want to cut my head. – Gusto kong putulin ang ulo ko.
 • I am not happy. – Hindi ako masaaya.
 • I will be lonely forever. – Magiging malungkot ako habang buhay.
 • There’s no chance that you will be mine. – Wala ng pag-asa na maging akin ka.
 • I will be dead tomorrow. – Mamamatay na ako bukas.
 • I want to shoot you. – Gusto kitang barilin.
 • Just wait for your last day. – Maghintay ka lang sa huling araw mo.
 • I killed him. – Pinatay ko siya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.