Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Negative Sentences translated in Tagalog

May 9, 2012

 

 • This is not what I want. – Hindi ito ang gusto ko.
 • Change this. Palitan mo to.
 • I don’t like it. Hindi ko gusto.
 • You make me angry. – Punapagalit mo ako.
 • I don’t want to stay here. – Hindi ko gustong manatili dito.
 • I don’t like your service. – Hindi ko gusto ang serbesyo niyo.
 • Let’s get out of here. – Umalis na tayo dito.
 • There’s no beautiful here. – Walang maganda dito.
 • I don’t want to go back here. – Ayaw ko ng bumalik pa dito.
 • I don’t want to say sorry. – Ayaw kong humingi ng paumanhin.
 • This is not good. – Hindi ito mabuti.
 • I don’t like here. – Hindi ko gusto dito.
 • You are such a disaster. – Pahamak ka talaga.
 • You are a looser. – Talunan ka.
 • You can’t do it. – Hindi mo yan kaya.
 • Just stop it. – Ihinto mo na yan.
 • You have no future. – Wala kang hinaharap.
 • Your life will be miserable. – Magiging miserable ang buhay mo.
 • You have no hope. – Wala ka ng pag-asa.
 • You have no chance anymore. – Wala ka ng pagkakataon.
 • I hope you will not pass. – Sana hindi ka makapasa.
 • You are so unlucky. – Napakamalas mo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.