Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Padala’ in English

March 19, 2012

 

‘Padala’ is a tagalog word means a something to send.

 

Padalalhan – to send something to someone
Hari ng Padala – a king of sending things
Padala ni nanay – a mother send something
Padala ni tatay – a father send something
Maraming padala – a lot of things to send
Walang padala – don’t have things to send
Padala galing abroad – a gift or things that came from abroad and sent in the Philippines

                                                                                          

Example Sentences:

 • Padalhan mo ako ng regalo.Send a gift to me.
 • Magpadala ka ng tsokolate.Send a chocolate.
 • Marami akong padala para sayo.I have a lot of things to send to you.
 • Ipadala mo na yan ngayon.Send it now.
 • Pakipadala nalang ito. – Kindly send this.
 • Tulungan mo naman akong ipadala to. – Please help me to send this.
 • Ayaw kong padalhan ka ng kahit na ano. – I don’t want to send anything to you.
 • Wag ka ng magpadala. – Don’t send something.
 • Kailangan ko itong ipadala. – I need to send this.

 

Other Examples:

 • Paano kita padadalhan?How can I send you?
 • Sino ang nagpadala?Who send it?
 • Natanggap mo ba ang padala ko?Did you receive the things that I have sent you?
 • Napadala mo na ba sa kanya? – Have you already send it to him/her?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.