Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pangarap’ in English

March 9, 2012

 

‘Pangarap’ambition, dream, goal, desire

 

walang pangarapdon’t have dreams
madaming pangarap sa buhay – many dreams in life
maraming pangarap – many dreams
kunting pangarap – only have few dreams
simpleng mangarap – to dream simple
mangarap ng malaki – to dream big

 

Use ‘pangarap’ in Sentences:

 • Pangarap kong magkaroon ng sariling bahay.It’s my dream to have my own home.
 • Pangarap kong tuparin ang pangarap mo. – It’s my dream to fulfill your dreams.
 • Pangarap kong maging mayaman. – It’s my ambition to become rich.
 • Pangarap kong pumunta sa Pilipinas. – It’s my dream to go to the Philippines.
 • Pangarap kong makalibot sa buong mundo. – It’s my dream to travel around the world.
 • Pangarap kong magkaroon ng magandang buhay. – It’s my dream to have a good life.
 • Pangarap kita. – You are my ambition.
 • Nasa pangarap lang kita. – You’re only in my dreams.
 • Kasama ka sa mga pangarap ko. – You are included in my dreams.
 • Ayokong mangarap. – I don’t want to dream.
 • Wala akong mga pangarap. – I don’t have dreams.
 • Simple lang ang pangarap ko. – My dream is just simple.
 • Hindi masamang mangarap. – It’s not bad to dream.
 • Nagkatotoo ang mga pangarap ko. – My dreams came true.
 • Madami akong pangarap. – I have a lot of dreams.

 

Other Examples:

 • Ano ang pangarap mo? – What is your dream?
 • Wala ka bang mga  pangarap? – You don’t have dreams?
 • Kasali ba ako sa mga pangarap mo? – Am I included in your dreams?
 • Maymga  pangarap ka ba? – Do you have dreams?
 • Nangangarap ka na naman ba? – Are you dreaming again?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.