Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sali’ in English

May 9, 2012

 

sali (sumali, sasali)participate, include 

kasali belong, included, join
                

Example Sentences:

 • Kasali ako.I belong. / I’m included.
 • Kasali ka sa amin.You belong to us.
 • Hindi ko alam kung kasali ako. – I don’t know if I belong.
 • Kasali ka sa kasal ko. – You belong on my wedding.
 • Hindi daw ako kasali. – I am not belong.
 • Hindi ako kasali dito.I am not belong here.
 • Tanungin mo siya kung kasali ka.Ask him/her if you belong.
 • Kasali yata ako.I think I belong.
 • Kasali ako sa mga tinawag niya. – I am included
 • Kasali ka sa pamilya naming.You belong with our family.
 • Kasali na naman ako. – I’m included again.
 • Sasali ako. – I will join.
 • Hindi ako sasali sa paligsahan. – I don’t want to join the contest.
 • Pasensiya na hindi ako sa sasali. – I apologize I can’t join.
 • Sumali na siya. – He/she joined already.

 

Other Examples:

 • Kasali ba ako?Do I belong?
 • Gusto mong sumali? – Do you want to join?
 • Sigurado ka ba na gusto mong sumali? – Are you sure you want to join?
 • Pwede ka bang sumali sa amin? – Can you join with us?
 • Hindi ka na ba sasali? – You don’t want to join anymore?
 • Hindi ba siya sasali? – He/she will not join?
 • Sumali ba siya kahapon? – Did he/she join yesterday?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.