Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Say’ in Tagalog Sentences

March 15, 2012

 

saysabihin
say itsabihin mo

 

Example Sentences

 • Sabihin mo ng maayos. – Say it properly.
 • Hindi ko alam kung paano sabihin. – I don’t know how to say it.
 • Sabihin mo na. – Just say it.
 • Sabihin mo ulit. – Say it again.
 • Sabihin mo ng malakas. – Say it loud.
 • Sabihin mo sakin. – Say it to me.
 • Sabihin mo lang. – Just say it.
 • Sabihin mo na nagmumula sa puso mo. – Say it with all your heart.
 • Sabihin mong mahal mo ako. – Say that you love me.
 • Sabihin mo ang pangalan ko. – Say my name.
 • Sasabihin ko lang kong anong gusto kong sabihin. – I’ll just say what I want to say.
 • Sabihin mo lang na oo. – Just say yes.
 • Sabihin mong mahal mo ako. – Just say that you love me.
 • Hindi mo masasabing panghabangbuhay nay an. – You can’t say its forever.
 • Hindi ako magkapagsabing hindi sa kanya. – I can’t say no to him/her.
 • Hindi ko alam kung paano magsabi ng paalam. – I don't know how to say goodbye.
 • Hindi ko masabi. – I can’t say it.
 • Gusto ko lang sabihin ito sayo. – I just want to say this to you.
 • Gusto kong sabihin na paalam. – I want to say goodbye.
 •  

Other Examples

 • Sasabihin ko ba? – Should I say it?
 • Paano ba sabihin? – How to say it?
 • Pwede mo bang sabihin mo sa akin? – Can you say it to me?
 • Ano ang sinabi niya? – What did he/she say?
 • May sinabi ba siyang masama? – Did he/she say something bad?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.