Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Scared’ in Tagalog

May 11, 2012

 

scared – takot

takot na takot – so scared
nakakatakot – scary
hindi takot – not scared
hindi nakakatakot – not scary
                                                    sobrang takot – so scared                      

scary movie – nakakatakot na palabas
scary house – nakakatakot na bahay
scary face – nakakatakot na mukha
scary dream – nakakatakot na panaginip

 

Example Sentences translated in Tagalog:

 • I am not scared.Hindi ako takot.
 • I know you are scared. – Alam ko takot ka.
 • I am not scared at you. – Hindi ako takot sayo.
 • I don’t want to scare you. – Hindi ko gustong takutin ka.
 • You scared me. – Tinakot mo ako.
 • Don’t leave me I’m scared. – Wag mo akong iwan natatakot ako.
 • I want to watch scary movie. – Gusto kong manuod ng nakakatakot na palabas.
 • She has a scary dream. – May nakakatakot siyang panaginip.
 • Please don’t scare me. – Pakiusap wag mo akong takutin.
 • I am so scared at him. – Takot na takot ako sa kanya.
 • You scared me so much. – Tinakot mo ako ng sobra.
 • I am scared at you. – Natatakot ako sayo.

 

Examples of asking Questions translated in Tagalog:

 • Is it scary? – Nakakatakot ba?
 • Are you scared? – Takot ka ba?
 • Are scared loosing me? – Takot ka bang mawala ako?
 • Can you scare me? – Matatakot mo ba ako?
 • Did you saw his/her scary face? – Nakita mo ba ang nakakatakot niyang mukha?
 • Have you visit there scary house? – Nabisita niyo ba ang nakakatakot na bahay nila?
 • Are you scaring me? – Tinatakot mo ba ako?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.