Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sentences/asking Questions on the Kitchen

May 2, 2012

 

 • Wash the plates properly. – Hugasan mo ang mga plato ng maayos.
 • You need to cook that one. – Hindi mo na akailangan yang lutuin.
 • Put this on the refrigerator. – Ilgay mo to sa palamigan.
 • Kindly wash the vegetables. – Pakihugasan ng mga gulay.
 • It’s over cooked. – Nasobrahan yan sa pagkaluto.
 • Kindly get the meat on the ref. – Pakikuha ng karne sa ref.
 • Mix all the ingredients. – Ihalo mo ang lahat na sangkap.
 • You need to mix all of the ingredients. – Kailangan mong ihalo ang lahat ng sangkap.
 • I don’t know how to cook this. – Hindi ko alam kong paano lutuin ito.
 • I don’t want to cook here in the kitchen. – Ayaw kong magluto dito sa kusina.
 • I’m in the kitchen. – Nandito ako sa kusina.
 • I cooking right now. – Nagluluto ako ngayon.
 • Did you wash it already? – Nahugasan mo na ba?
 • What did you cook? – Ano ang niluluto mo?
 • Where are the ingredients? – Nasaan ang mga rekado?
 • Where is the meet? – Nasaan ang karne?
 • Do I need to slice this? – Kailangan ko ba tung hiwain?
 • Should I mix this? – Ihahalo ko ba ito?
 • Where did you put the ingredients? – Saan mo nilagay ang mga sanggkap?
 • Do I need to cook this? – Kailangan ko pa ba itong lutuin?
 • Does the food is already cooked? – Naluto na ba ang pakain?
 • Have you seen the knife? – Nakita mo ba ang kutsilyo?

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.