Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sigaw’ in English

March 15, 2012

 

‘Sigaw’ is a Tagalog word which means shout.

shoutingsigawan
always shouting – sigaw ng sigaw

 

 •  sumisigaw habang kumakanta –  shouting while singing
 • sumisigaw habang galit – shouting while angry
 • sumisigaw habang kumakain – shouting while eating
 • sumisigaw ng walang dahilan – shouting without reason
 • sumisigaw sa harap ng maraming tao – shouting in front of many people
 • sumisigaw sa daan – shouting on the road
 • sumigaw ng malakas – to shout out loud
 • napakalakas sumigawtoo loud in shouting

 

 

Example Sentences:

 • Wag mo nga akong sigawan.Don’t shout at me.
 • Hindi naman ako binge kaya kang sumigaw. – I am not a deaf so don’t shout.
 • Tama na ang sigawan. – Stop shouting.
 • Ang ingay ng sigaw mo. – Your shout is so noisy.
 • Sumigaw ka ulit. – Shout again.
 • Sumigaw ka lang. – Just shout.
 • Sigawan mo ako. – Shout at me.
 • Ayaw kong sumigaw. – I don’t want to shout.
 • Pakiusap wag kang sumigaw. – Please don’t shout.
 • Maging tahimik at huwag sumigaw. – Be silent and don’t shout.
 • Wag kang sumigaw dahil naririnig kita. – Don’t shout because I can hear you.
 • Para kang dragon kung makasigaw. – Your like a dragon when you shout.
 • Sumigaw tayo. – Lets shout.
 • Sumasakit ang ulo dahil sa sigawmo. – My head is aching because of your shout.
 • Sumigaw ka ng napakalakas. – You shout out loud.
 • Hindi ako makasigaw. – I can’t shout.
 • Sumingaw ka lang ng malakas. – Just shout out loud.
 • Hindi ako sumisigaw. – I am not shouting.
 • Hindi ako yung sumisigaw. – I am not the one who is shouting.
 • Sigawan mo siya. – Shout at him/her.
 • Napakaingaw ng singaw. – Shouting is too noisy.
 • Sumigaw ka buong araw. – Shout whole day.
 • Wag kang sumigaw pag ikaw ay galit. – Shout when you’re angry.
 • Ayaw kong sumigaw si nanay. – I don’t want mommy to shout.
 • Ayaw ko sa mga taong sumisigaw. – I don’t like those people who are shouting.
 • Sinigawan ko siya dahil galit ako. – I shout at him because I’m angry.
 • Sumigaw hanggang kailan mo gusto. – Shout whenever you want.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.