Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sigurado’ in English

May 7, 2012

 

sigurado – sure

siguradong-sigurado – very sure
hindi sigurado – not sure
                                             

To use these it depends on the context of the sentences:
siguraduhin – future tense
panigurado/naninigurado – present tense

Ex:Naninigurado lang ako. – I just want to make sure.
Panigurado wala siya dito.Its sure that he/she is not here.
Siguraduhin mong uuwi ka sa bahay.Make it sure that you will go home.

 

Example Sentences:

 • Siguraduhin mo.Make it sure.
 • Gusto ko lang siguraduhin. I just want to make it sure.
 • Sigurado ako. – I’m sure.
 • Siguradong-sigurado makakauwi ka na. – It’s very sure you can go home.
 • Hindi ako sigurado. – I am not sure.
 • Sigurado ako makakamtan mo ang iyong mga layunin. – I’m sure you will accomplish your goal.
 • Sigurado akong gagawin mo ang makakaya mo. – I’m sure you will do your best.
 • Hindi ito sigurado sa ngayon. – This is not sure for now.
 • Wag kang mag-alala sigurado yan. – Don’t worry that’s sure.
 • Sigurado ako na gutom ka na. – I am sure that you are hungry.
 • Sigurado ito. – This is sure.
 • Sigurado yata siya. – I think he/she is sure.

 

Examples in asking Questions:

 • Sigurado ka ba?Are you sure?
 • Sigurado ka ba sa ginagawa mo? – Are you sure of what you are doing?
 • Sigurado ka ba na nandiyan ka? – Are you sure you are there?
 • Bakit hindi ka sigurado? – Why you are not sure?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.