Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Silid’ in English

May 3, 2012

silid – a room
Tagalog Synonyms: kwarto

silid aralan – a room for students
silid aklatan – a room for books
silid tulugan – a room to sleep
silid tambayan – a room that you can go, sleep, and you can do what you want

 

Use ‘silid’ in Sentences:

 • Nasa silid mo.Its in your room.
 • Kunin mo sa silid mo. – Get it on your room.
 • Napadumi ng silid mo. – Your room is so dirty.
 • Hindi ko gusto ang silid mo. – I don’t like your room.
 • Ang ganda ng silid mo. – Your room is nice.
 • Hindi maganda a ng silid mo. – Your room is not good.
 • Pumasok ka sa silid. – Go inside the room.
 • Malinis na ang silid ko. – My room is already clean.
 • Ayaw kong maglinis ng silid. – I don’t like to clean my room.
 • Pumusok tayo sa silid ko. – Let’s go inside my room.
 • Ang lapad ng silid mo. – Your room is wide.
 • Gusto kong matulog sa silid mo. – I want to sleep on your room.

 

Use ‘silid’ in asking Questions:

 • Silid mo ba to? – Is this your room?
 • Saan ang silid mo? – Where is your room?
 • Maganda ba ang silid mo? – Does your room is nice?
 • Wag kang pumasok sa silid ko. – Don’t go inside my room.
 • Nilinisan mo na ba ang silid mo? – Have you clean your room?
 • Pwede ba akong pumasok sa silid mo? – Can I go inside your room?
 • Pwede mo bang linisan ang silid ko? – Can you clean my room?
 • Pwede ba akong matulog sa silid mo? – Can I sleep on your room?
 • Kailan mo nilinisan ang silid mo? – When did you clean your room?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.