Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Sure’ in Tagalog

March 14, 2012

 

suresigurado, tiyak

siguradong-sigurado very sure
sigurado na sigurado very sure
hindi sigurado not sure
napakasiguradovery sure

tiyak na tiyak very sure
hindi tiyak not sure
napakatiyakvery sure

Taglish: sure na sure – very sure
Ex: Sure na sure nay an. – That is very sure.
Sure na sure na talaga yan. – That’s extremely sure.

 

 • Siguradong-sigurado na ako. – I am really sure.
 • Sigurado na ito. – This is sure.
 • Talagang sigurado na siya. – He/she is really sure.
 • Tiyak akong magugustohan niya yan. – I am sure he/she will like that.
 • Siguradohin mo.Make it sure.
 • Hindi ka naman sigurado eh. – You are not sure.
 • Tiyakin mong walang bulilyaso. – Make it sure that there’s no mistake.
 • Sigurado na siya tungkol sayo. – He/she is sure about you.
 • Sigurado ako na mahal ka niya. – I’m sure he/she loves you.
 • Siguradohin mong tama ka. – Make it sure that your right.
 • Siguradong-sigurado ako na mali siya. – I am really sure his wrong.
 • Sigurado ka ba? Are you sure?
 • Siguradohin mo yan ha? – Make it sure okay?
 • Sigurado ka na ba talaga? – Are you really sure?
 • Sigurado ka ba diyan? – Are you sure with that?
 • Sigurado ka ba na magagawa mo yan? – Are you sure you can do that?
 • Sigurado ka bang tama ako? – Are you sure I’m correct?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.