Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Takot’ in English

May 3, 2012

takotafraid, fear

takot na takod – very afraid
nakakatakot – frightening, fearful
matakot – to be afraid

 

Example Sentences:

 • Takot ako sayo.I am afraid of you.
 • Wag kang matakot. – Don’t be afraid
 • Hindi ako takot sayo. – I am not afraid of you.
 • Takot ka ba sakin? – Are you afraid with me?
 • Ang isip ay nasa isip mo lang. – The fear is just in your mind.
 • Akala ko takot ka sakin. – I though you are afraid of me.
 • Takot akong makita siya. – I am afraid to see him/her.
 • Wag kang matakot nandito ako. – Don’t be afraid I’m here.
 • Takot ako kung ano man ang mangyari. – I am afraid for what will happen.

 

Use ‘takot’ in asking Questions:

 • Takot ka ba sakin? – Are you afraid of me?
 • Takot ka na naman? – Are you afraid again?
 • Takot ka na ba? – Are you afraid now?
 • Bakit ka ba takot? – Why are you afraid?
 • Takot ka pa ba? – Are you still afraid?
 • Takot ka bang mawala ako? – Are afraid of loosing me?
 • Takot ka ba sa kanya? – Are you afraid of him/her?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.