Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tama na’ English Meaning

May 12, 2012

 

tama na – enough, stop

 • Tama na hindi ko na kaya.Its enough I can’t take this anymore.
 • Tama na ang pagsisinungaling. – Enough lying.
 • Tama na ang pagsasalita. – Enough talking.
 • Tama na ang pagpapaliwanag. – Enough explaining.
 • Tama na ayaw ko na. – It’s enough I don’t want anymore.
 • Tama na ang inuman. – Enough dringking.
 • Tama na ang tulog. – Enough sleeping.
 • Tama na ang kain. – Enough eating.
 • Tama na ang sayaw. – Enough dancing.
 • Tama na ang lahat. – Everything is enough.
 • Tama na to. – It’s enough.
 • Sabi ko tama na. – I said it is enough.
 • Tama na ba yan? – Is it enough?
 • Tama na yan. – That’s enough.
 • Akala ko tama na. – I thought it is enough.
 • Tama na ang tayo. – Enough standing.
 • Tama na lang. – Just enough.
 • Tama na ang away. – Enough fighting.
 • Tama na pasasabi niyan sakin. – Enough telling me that.
 • Tama na ako na ang may kasalanan. – Its enough it’s my fault.
 • Tama na ang pagsigaw. – Enough shouting.
 • Tama na ang pagtawa. – Enough laughing.
 • Tama na ang pagsayaw. – Enough dancing.
 • Tama na ang pagtatanong. – Enough asking.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.