Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tawa’ in English

April 2, 2012

 

tawa – laugh
tumatawa – laughing

nakakatawa – funny
hindi nakakatawa – not funny
sobrang nakakatawa – too funny
tawa ng tawa – non stop laughing
patawa – joke

 

Examples Sentences related with ‘tawa’.

 • Wala namang nakakaraw.There’s no funny.
 • Wag mo akong tawanan.Don’t laugh at me.
 • Walang nakakatawa.There’s no funny.
 • Ayaw kong tumawa. – I don’t want to laugh.
 • Tumatawa ka na naman.Your laughing again.
 • Nakakatawa ka talaga.Your so funny.
 • Wag mo naman akong tawanan.Please don’t laugh at me.
 • Hindi kana nakakatawa.Your not funny at all.
 • Sobrang nakakatawa ang ginawa niya kanina.Its really funny of what he did a while ago.
 • Hindi ako tumatawa. – I’m not laughing.
 • Pakiusap wag kayong tumawa. – Please don’t laugh.
 • Hindi ako makatawa. – I can’t laugh.
 • Sa tingin ko tumatawa siya sa akin. – I think he/she is laughing at me.

 


Examples of asking Questions related with ‘tawa’.

 • May nakakatawa ba?Is there anything funny?
 • Anong tintawa niyo? – What are laughing for?
 • Nakakatawa ba?Is it funny?
 • Bakit ka tumatawa?Why are you laughing?
 • Nakatawa ba ako?Am I laughing?
 • Tumatawa ka ba?Are you laughing?
 • Tinatawanan mo ba ako?Are you laughing at me?
 • Mukha na akong nakaktawa?Do I look funny?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.