Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tawag’ in English

March 19, 2012

 

tawag – call
tawagan – to call

tawagan sa telepono – call on the phone
tawag sa telephone - a call on the phone
may tawag – there’s a call
walang tawag – no call

 

Example Sentences:

 • Tawagin mo siya.Call him.
 • May tawag ka.You have a call.
 • May tawag sa telepono.There’s a call on the phone.
 • May tawag yata.I think there’s a call.
 • Ayoko kong tumawag.I don’t want to call.
 • Tatawag ako bukas.I will call tomorrow.
 • Siguradohin mong tatawag ka.Make sure that you will call.
 • Hindi kita matatawagan.I can’t call you.
 • Wag mo na akong tawagan pa.Don’t call to me anymore.
 • Kaylangan ko ng tawag mo.I need your call.
 • Tatawagan kita mamaya.I will call you later.
 • Tatawag ako ulit. I will call back.
 • Natanggap ko yung tawag mo.I received your call.

 

Other Examples:

 • Pwede ba kitang tawagan?Can I call you?
 • Sinung tumatuwag?Who’s calling?
 • Kailan ka tumawag?When did you call?
 • Kailangan ko ba siyang tawagan?Do I need to call on her?
 • Kumusta ang tawag niya? – How’s his call?
 • Natanggap mo ba ang tawag ko?Did you receive my call?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.