Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘can’ in Sentences

April 17, 2012

 

 • I can protect you. – Kaya kitang protektahan.
 • I can drive.Nakakapagmaneho ako.
 • I can cook.Nakakapagluto ako.
 • I can do that.Kaya ko yang gawin.
 • I hope I can go with your party. – Sana makapunta ako sa kasiyahan mo.
 • I can do whatever I want.Kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko.
 • I can trust you. – Mapagkakatiwalaan kita.
 • I can wait forever.Makakapaghintay ako magpakailanman.
 • I can make you cry. – Kaya kitang paiyakin.
 • I can do anything. – Kaya kong gawin ang kahit na ano.
 • I can bring you to anywhere. – Kaya kitang dalhin kahit saan.
 • I can leave you now. – Pwede na kitang iwan ngayon.
 • I can tell you the truth. – Masasabi ko ang katutohanan sayo.
 • You can make it.Magagawa mo yan.
 • You can do it by yourself.Magagawa mo yang mag-isa.
 • You can go now.Pwede ka ng umalis.
 • You can learn how to cook. – Kaya mong matutong magluto.
 • You can go home. – Pwede ka ng umuwi.
 • He/she can do it.Kaya niya yan.
 • He/she can smile like an angel.Kaya niyang ngumiti tulad ng anghel.
 • He/she can prove it. – Mapapatanuyan niya yan sayo.
 • We can make you happy. – Kaya ka naming pasayahin.
 • He can be your hero. – Pwede mo siyang maging tagapagligtas.
 • I can live without you. – Kaya kong mabuhay ng wala ka.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.