Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘know’ in a Sentence

April 25, 2012

 

 • I know.Alam ko.
 • I thought you know. – Akala ko alam mo.
 • I know that already. – Alam ko na yan.
 • I don’t know. – Hindi ko alam.
 • I hope you will know that I love you. – Sana malaman mong mahal kita.
 • I know you know it. – Alam kong alam mo.
 • I don’t know how to do it. – Hindi ko alam kung paano gawin yan.
 • I know what you feel. – Alam ko ang nararamdaman mo.
 • I don’t know what you are talking about. – Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo.
 • All I know that you trust me. – Ang tanging alam ko lang ay nagtitiwala ka sakin.
 • I know the meaning of that. – Alam ko ang ibig sabihin niyan.
 • I know everything. – Alam ko ang lahat.
 • I know you understand me. – Alam kong naiintindiha mo ako.
 • He already knows that you will come. – Alam na niyang darating ka.
 • I didn’t know that. – Hindi ko alam yun.
 • I know you love me. – Alam kong mahal mo ako.
 • You should know the reality first. – Kailangan mo munang malaman ang katotohanan.
 • I know you. – Kilala kita.
 • I think I know you. – Sa tingin ko kilala kita.
 • You know the answer. – Alam mo ang sagot.
 • I know what you are saying. – Alam ko ang sinasabi mo.
 • We know what you did. – Alam naming ang ginawa mo.
 • Mom and dad already know it. – Alam na nina nanay at tatay.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.