Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘Philippines’ in Sentences

April 2012

 

 • Philippines is a very nice place. – Ang Pilipinas ay napakagandang lugar.
 • Philippines is my home. – Ang Pilipinas ang aking tahanan.
 • I want to go back in the Philippines. – Gusto ko ng bumalik sa Pilipinas.
 • I want to spend my vacation in the Philippines. – Gusto kong ilaan ang bakasyon ko sa Pilipinas.
 • The Philippines is my country. – Ang Pilipinas ang bayan ko.
 • I live in the Philippines. – Nakatire ako sa Pilipinas.
 • I was born in the Philippines. – Ipinanganak ako sa Pilipinas.
 • I went in the Philippines last year. – Nagtungo ng Pilipinas noong isang taon.
 • Philippines is a wonderful place to live. – Ang Pilipinas ay magandang lugar na panirahan.
 • My family is in the Philippines. – Ang pamilya ko ay na sa Pilipinas.
 • Philippines is like my home. – Ang Pilipinas ay para ko naring tahanan.
 • I went back in the Philippines. – Bumalik ako ng Pilipinas.
 • I need to visit my family in the Philippines. – Kailangan kong bisitahin ang pamilya ko sa Pilipinas.
 • I thought you are in the Philippines. – Akala ko na sa Pilipinas ka.
 • I don’t want you to be with me in the Philippines. – Ayaw kong kasama kita sa Pilipinas.
 • My family is waiting in the Philippines. – Naghihintay ang pamilya ko sa Pilipinas.
 • I am going in the Philippines. – Pupunta ako ng Pilipinas.
 • I love the Philippines. – Mahal ko ang Pilipinas.
 • I want to visit you in the Philippines. – Gusto kitang bisitahin sa Pilipinas.
 • We will have a vacation in the Philippines. – Magkakaroon tayo ng bakasyon sa Pilipinas.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.