Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘sad’ in Tagalog Sentences

April 18, 2012

 

 • Don’t be sad. – Wag ka ng malungkot.
 • Don’t be sad I’m here. – Wag kang malungkot nandito ako.
 • Don’t be sad I’m here. – Wag ka ng malungkot nandito ako.
 • I am so sad. – Napakalungkot ko.
 • Don’t make me sad. – Wag mo akong palungkotin.
 • I am sad again. – Malungkot na naman ako.
 • I don’t want to be sad. – Ayaw kong maging malungkot.
 • I feel sad. – Malungkot ako.
 • You look sad. – Mukha kang malungkot.
 • Sad to see you go. – Malungkot na makitang aalis ka na.
 • You don’t have to be sad. – Hindi mo kailangang maging malungkot.
 • Sad to say that. – Malungkot na sabihin yan.
 • I thought you are sad. – Akala ko malungkot ka.
 • I always remind you not to be sad. – Palagi kitang pinapaalalahanang wag maging malungkot.
 • I watch sad movie. – Nanuod ako ng malungkot na palabas.
 • Just forget everything and don’t be sad. – Kalimutan mo na lang ang lahat at wag ka ng malungkot.
 • You should not be sad. – Kailangan hindi ka maging malungkot.
 • We should not talk about sad memories. – Wag nating pag-usapan ang malulungkot na alaala.
 • Expect her to be sad. – Asahan mong magiging malungkot siya.
 • I was very sad yesterday. – Napakalungkot ko kahapon.
 • Don’t let anybody make you sad. – Wag mong hayaang palungkotin ka ng kahit na sino.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.