Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘talaga’ in Sentences and asking Questions

April 25, 2012

 

talaga – really

 

Use ‘talaga’ in Tagalog Sentences:

 • Ipagpasensiya mo talaga. – I really apologize.
 • Talagang alam ko yan.I really know that.
 • Talagang maganda ka.You are really beautiful.
 • Hindi ko talaga maisip yun. – I can’t really think about it.
 • Talaga bang ayos ka lang? – Are you really okay?
 • Alam ko talaga yan. – I really know that.
 • Seryoso talaga ako. – I am really serious.
 • Ayaw ko talaga sayo. – I don’t really like you.
 • Hindi ko talaga alam. – I don’t really know.
 • Kailangan talaga kita. – I really need you.
 • Kasalanan ko talaga. – Its really my fault.
 • Akala ko talaga wala ka dito. – I really thought you are not here.
 • Mahal talaga kita. – I really love you.
 • Eto na talaga. – This really is it.
 • Sigurado na talaga ako. – I am really sure.
 • Kailangan mo talagang mag-isip. – You really need to think.
 • Pagod na talaga ako. – I am really tired.
 • Galit talaga ako sayo. – I am really mad at you.
 • Nag-aalala talaga ako sayo. – I really care for you.
 • Hindi talaga siya makapaniwala. – He/she can’t really believe it.

 

Use ‘really’ in asking Questions:

 • Talaga lang ha?Oh really?
 • Talaga bang totoo yan?Is that really true?
 • Anak mo ba talaga yan? – Is that really your son/daughter?
 • Sigurado ka ba talaga diyan? – Are really sure of that?
 • Nagpunta ka ba talaga doon? – Did you really go there?
 • Nagsasabi ka ba talaga ng totoo? – Are you really saying the truth?
 • Nakita mo ba talaga siya? – Have you really seen her?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.