Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘when’ in asking Questions translated in Tagalog

May 10, 2012

 

 • When is your birthday?Kailan ang kaarawan mo?
 • When did I meet you?Kailan tayo nagkakilala?
 • When did you saw me? – Kailan mo ako nakita?
 • When you will visit me? – Kailan mo ako bibisitahin?
 • When you go there? – Kailan ka pupunta doon?
 • When should I talk about it? – Kailan ko dapat pag-usapan ang tungkol doon?
 • When did you say that? – Kailan mo sinabi yan?
 • When can I meet you? – Kailan kita pwedeng makita?
 • When did you get it? – Kailan mo kinuha?
 • When did you start loving me? – Kailan ka nagsimulang mahalin ako?
 • When did you realize that you love me? – Kailan mo natanto na mahal mo ako?
 • When can I talk to you? – Kailan kita pwedeng kausapin?
 • When will be the orientation? – Kailan ang pagpupulong?
 • When did you fall in love with me? – Kailan ka nahulog sakin?
 • When did you join the group? – Kailan ka sumali sa grupo?
 • When did I become lonely? – Kailan ako naging malungkot?
 • When is the end of the world? – Kailan ang katapusan ng mundo?
 • When is the best time to hang out? – Kailan ang magandang oras na gumala?
 • When did you love me? – Kailan mo ako minahal?
 • When did I say yes? – Kailan ako nagsabi ng oo?
 • When did you give it to her? – Kailan mo binigay sa kanya?
 • When did you start smiling? – Kailan ka nagsimulang ngumiti?
 • When did I leave you? – Kailan kita iniwan?
 • When did you feel that I love you? – Kailan mo naramdaman na mahal kita.
 • When could I get another chance? – Kailan ba ako magkakaroon ng isa pang pagkakataon?
 • When can I tell her that I miss her? – Kailan ko masasabi sa kanya na namis ko siya.
 • When can I hug you? – Kailan kita pweding yakapin?
 • When is the expiration date? – Kailan ang pagtatapos na petsa?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.